Gålö Båtklubbs Avgifter

Köplatsavgift per år 300
Medlemsavgift per år 500
Påminnelseavgift 100
Utebliven vakt 2000
Straffavgift för långliggare på land 4000
Mastavgift 420
Insats i hamn & varv, deposition 10000
Inträdesavgift vid beviljad båtplats 2000
Extra kranlyft sjökran 500
Extra kranlyft mobilkran 800
Extra medlemsnyckel 150
Ej återlämnad medlemsnyckel 1000
   
Båtstorlek kvm = längd överallt x bredd  
00,00-09,99 1 520
10,00-12,49 1 900
12,50-14,99 2 280
15,00-17,49 2 660
17,50-19,99 3 040
20,00-22,49 3 420
22,50-24,99 3 800
25,00-27,49 4 180
27,50-29,99 4 560
30,00-32,49 4 940
32,50-34,99 5 320
35,00-37,49 5 700
37,50-39,99 6 080
40,00-42,49 6 460
42,50-44,99 6 840
     
osv   
Tillkommande avgift för breda båtar  
Bredd  
3,20 - 3,49 380
3,50 - 3,60 760


Alla belopp i SEK.