Extra kranlyft med kranen vid sjön får endast utföras av varvscheferna, som är utsedda av styrelsen.

Reglerna kan du hitta i ordningsföreskrifterna under punkten "Sjösättning och Torrsättning" - "Båtlyft under sommarsäsongen".

Kostnad 500 kr per lyft - se "Avgifter".