Gålö Båtklubbs Avgifter 2020

Köplatsavgift per år 300  
Medlemsavgift per år 1050  
Påminnelseavgift 60  
Utebliven vakt 2000  
Avgift för långliggare på land 4000  
Mastavgift 420  
Insats i hamn & varv, deposition 10000  
Inträdesavgift vid beviljad båtplats 2000  
Årsavgift för pappersfaktura 80  
Extra kranlyft 800  
Extra medlemsnyckel 250  
Ej återlämnad medlemsnyckel 1000  
Deposition Elmätare 1500  
EL(medlem med elmätare) 2 kr/kwh

En båtavgift beräknas per påbörjad 2,5 kvm med minst     4 avgifter                                dvs. 0-2,49 kvm= 1 avgift

    

 425

 
Båtstorlek kvm = längd överallt x bredd   Antal båtavgifter
00,00-09,99 1 700 4
10,00-12,49 2 125 5
12,50-14,99 2 550 6
15,00-17,49 2 975 7
17,50-19,99 3 400 8
20,00-22,49 3 825 9
22,50-24,99 4 250 10
25,00-27,49 4 675 11
27,50-29,99 5 100 12
30,00-32,49 5 525 13
32,50-34,99 5 950 14
35,00-37,49 6 375 15
37,50-39,99 6 800 16
40,00-42,49 7 225 17
42,50-44,99 7 650 18
       
osv     
Tillkommande avgift för breda båtar    
Bredd    
3,20 - 3,49 425

3,50 - 3,60 850


Alla belopp i SEK.