Extra kranlyft med kranen vid sjön får endast utföras av varvscheferna eller person som är utsedda av styrelsen.

Reglerna kan du hitta i ordningsföreskrifterna under punkten "Sjösättning och Torrsättning" - "Båtlyft under sommarsäsongen".

Kostnad - se "Avgifter" under "Bli medlem" menyn.