Här hittar du information som rör medlemmar i Gålö Båtklubb!

 

 

 

Årsmöte planeras bli 2021-02-18  torsdag 18 februariFredrika Bremer gymnasiet    

Motioner ska vara GBK styrelse tillhanda senast 2020-12-31

Sjösättningen planeras bli

lördag 2021-04-24

söndag 2021-04-25

lördag 2021-05-08

söndag 2021-05-09        

Samling 07:30              

Titta gärna in på facebook sidan GBK70.

Obs! Detta är en sluten grupp endast för medlemmar och deras närstående: GBK70 på Facebook