Här hittar du information som rör medlemmar i Gålö Båtklubb!

 

 

 

Årsmöte planeras bli 2021-02-18  torsdag 18 februari klockan 18:30 digitalt via Zoom   

 Vi kommer använda oss av konferensverktyget ”Zoom” där vi sänder protokoll och ljud. Sedan kommer vi använda oss av en ”app” där man kommer att rösta. Denna app behöver man digitalt bank id till. Men alla information kommer med årsmöteshandlingarna.

Motioner ska vara GBK styrelse tillhanda senast 2020-12-31

Sjösättningen planeras bli

lördag 2021-04-24

söndag 2021-04-25

lördag 2021-05-08

söndag 2021-05-09        

Samling 07:30              

Titta gärna in på facebook sidan GBK70.

Obs! Detta är en sluten grupp endast för medlemmar och deras närstående: GBK70 på Facebook