Här hittar du information som rör medlemmar i Gålö Båtklubb!

 

 

Torrsättning 2020 planeras bli.

26-27/9

3-4/10

10-11/10

 

Masthusstädning

Har du en mast och/eller bom, spinnakerbom liggande i mastskjulet som du inte kommer att använda i år 2020

Styrelsens kommer att under 2020/2021 att genomföra en upprensning av mastskjulet likande den vi genomför med jollar mm under 2019 – 2020. Därför måste ni innan den 30/8 2020 märka upp era master och/eller bommar, spinnaker-bommar tydlig med namn och telefonnummer om ni inte kommer att använda med i år. De master och/eller bommar, spinnakerbommar som inte har namn och telefonnummer kommer då att flyttas till en annan plats i mastskjulet. Efter 6 månader dvs. 31/3 2021 kommer de som fortfarande är som kvar och är omärkta att anmäls som hittegods till polisen. Efter att polisen kontrollerat att ingen av dessa är anmälda som stulna eller saknade kommer masterna/ bommarna / spinnakerbommar att ”tillfalla” GBK och då att tas ett slutgiltigt beslut vad GBK kommer att ”göra med dem”.

 

Titta gärna in på facebook sidan GBK70.

Obs! Detta är en sluten grupp endast för medlemmar och deras närstående: GBK70 på Facebook