Gålö båtklubbs styrelse:

Anders Bergh Ordförande 070 5430735
Robert Tylner Sekreterare 070 8246882
Monica Elliot Kassör  
Michael Englen Varvschef 070 8680008
Jörgen Karlsson Varvschef  
Lennart Kantorp Hamnkapten 073 0582045
Håkan Westman Hamnkapten 08 7410926
Nina Edström Vaktansvarig 070 4868716
Ove Karlsson-Thorsell Miljöansvarig  073 7074920
Åsa Forsberg-Lindell Registeransvarig  
Björn Berglund Nyckelansvarig 070 6272999