Gålö båtklubbs styrelse: 2023

Anders Bergh Ordförande 070 5430735
Robert Tylner Sekreterare 070 8246882
Jonas Hörnfeldt Kassör 070 6616418
Lars Dahlroth Varvschef 070 3512550
Mikael Rydstedt Varvschef 076 3250020
Dennis Henriksson Hamnkapten 070 7342879
Håkan Westman Hamnkapten 076 5364526
Nina Edström Vaktansvarig 070 4868716
Bo Hellberg Miljöansvarig 070 2225769
Björn Knudsen  Registeransvarig 076 3919747
Björn Berglund Nyckelansvarig 070 6272999