Gålö båtklubbs styrelse:

Anders Bergh Ordförande 070 5430735
Robert Tylner Sekreterare 070 8246882
Monica Elliot Kassör  
Michael Englen Varvschef 070 8680008
Jörgen Karlsson Varvschef 070 7587642
Lennart Kantorp Hamnkapten 073 0582045
Håkan Westman Hamnkapten 076 5364526
Nina Edström Vaktansvarig 070 4868716
Ove Karlsson-Thorsell Miljöansvarig 073 7074920
Åsa Leavey Registeransvarig 070 8943818
Björn Berglund Nyckelansvarig 070 6272999