Gålö båtklubbs styrelse: 2021

Anders Bergh Ordförande 070 5430735
Robert Tylner Sekreterare 070 8246882
Monica Elliot Kassör  
Michael Englen Varvschef 070 8680008
Jörgen Karlsson Varvschef 070 7587642
Dennis Henriksson Hamnkapten 070 7342879
Håkan Westman Hamnkapten 076 5364526
Nina Edström Vaktansvarig 070 4868716
Mikael Åström Miljöansvarig 070 5205563
Åsa Leavey Registeransvarig 070 8943818
Björn Berglund Nyckelansvarig 070 6272999